Základný návrh malých veterných turbín typu HAWT aj VAWT

Kontakt


0907 522 148
renen.cons@stonline.sk