Článok sa zaoberá základnými pojmami z aerodynamiky veterných turbín rôznych koncepcii

Kontakt


0907 522 148
renen.cons@stonline.sk